Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 83  2023/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa Hikmet AYDINGÜLER

NO Makale Adı
1693981024 DİJİTAL OYUN TASARIMINDA CANLANDIRMA KULLANIMI: STREET FIGHTER ÖRNEĞİ

Gelişen bilgisayar teknolojileri sayesinde bilgiye erişim hızlanmış ve bilginin üretimi ivme kazanmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak da dijital yenilikler gündelik hayatın hemen her alanında etkili olmaya başlamıştır. Özellikle sinema, animasyon ve grafik tasarım sektörleri dijital olarak hızla dönüşmeye başlamıştır. Gerçekte hareketi bulunmayan çizimlerin hareketli bir biçimde devinimliymiş gibi gösterilmesi sürecine canlandırma denilmektedir. Canlandırma teknikleri ilk olarak sinema alanında kullanılmaya başlanmış olsa da günümüzde en yaygın kullanım alanı dijital oyunlardır. Türkiye’nin genç nüfusu göz önüne alınarak düşünülecek olursa dijital oyun sektörünün ve animasyon üretiminin önümüzdeki yıllarda ivme kazanması ihtimaller dahilindedir. Bu çalışmada dijital oyun tasarımında kullanılan oyun grafikleri tasarlanarak üretilmiş ve hareketlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler açık kaynak olarak paylaşılmış ve dijital oyun tasarımı alanında literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca dijital oyun ve animasyon tasarımı alanlarında çalışma yapan araştırmacılara da bu makalenin yol gösterici olması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital oyun tasarımı, canlandırma, animasyon, karakter tasarımı