Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 86  2023/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Eda BALABAN VAROL

NO Makale Adı
1692958506 ANKARA ULUS HALİNİN KENT BELLEĞİNDEKİ TEMSİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

1937 yılında mimar Robert Oerley tarafından tasarlanan Ankara Ulus Hali, toplumun alışveriş gereksinimine hizmet sunması amacıyla inşa edilmiştir. Yapı, hem tasarımı hem de işlevi dolayısıyla Ulus’un önemli yapılarından biri olmuştur. Dönemin mimari anlayışına uygun tasarlanan yapı; kentteki günlük yaşamın bir parçası olmuş, çevresindeki diğer ticari ve sosyal mekânlarla bütünleşmiştir. Günümüz alışveriş alanlarından farklı olarak Hal yapısı tasarım ve kullanımda ‘tüketim odaklı’ bir mekân olarak düşünülmemiş; sokağın kamusal dokusu ile birleşen müşterek pratiklerin mekânı olarak planlanmıştır. Bu nedenle bir Cumhuriyet dönemi yapısı olarak, Ulus Hali tarihsel ve toplumsal yönüyle de değer taşımaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmada, kent belleğinde önemli bir alışveriş noktası olarak kaydedilen Ankara Ulus Hali tarihsel ve toplumsal değişimlerin bir sahnesi olarak ele alınmakta; kent belleğindeki karşılığı okunmaya çalışılmaktadır. Bu konu kapsamında yapılan araştırmanın amacı bir kent değeri olarak Ankara Ulus Hali’nin toplumun gündelik yaşamındaki önemini vurgulamaktır. Bu amaçla konu ile literatür taraması yapılmış; mekân üzerine yazılan gazete haberlerine ulaşılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmış; mekânın semantik değeri konu ile ilgili gazete haberleri üzerinden ulaşılan bulgular ışığında yorumlanmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçların Ulus Hali’nin kent belleğindeki sürekliliğine katkı sağlayacağı ve konu ile ilgili yapılacak yeni çalışmalara yol göstereceği umulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ulus Hali, Ankara, Kent Belleği, Bellek ve Mekân