Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 87  2023/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Müzeyyen Yeşim YORULMAZ

NO Makale Adı
1692772512 SANATÇILARIN CEPHESİ KAVRAMSAL SANAT

Savaşlar, sömürgecilik, siyasi politikalar, insanlık tarihini şekillendiren en büyük etkenlerden olmuştur. Yüzyıllardır sanatçılar bulundukları toprakları, savaşların yıkıcı yüzünden dolayı terk etmek zorunda kalıp zorunlu göçe maruz kalmışlardır. Sanatçılar sanatın var olduğu anlardan itibaren yaşadıkları olayları eserlerine aktarmışlardır. Erken dönemlerde eleştirel yaklaşım pek mümkün olmasa da hümanist yaklaşımların yaygınlaştığı dönemlerden itibaren sanatçılar, sanatın yıkıcı yüzünü eserlerine yansıtmaya başlamışlardır. Köklerinden ayrılmak zorunda kalan günümüz sanatçılarından bazıları, göç etmek zorunda kaldıkları coğrafyalarda, geride bıraktıkları ülkelerinde yaşanılanlarla ilgili aktarmak istediklerini, kavramsal sanat aracılığı ile aktarmaktadırlar. Sanatçılar yaşadıkları ortamı, sanatçı duyarlılığı ile yapıtlarına aktarırlar, eserlerini gerçekleştirebilmeleri için bir ilham kaynağına ihtiyaç duyarlar. İçinde bulundukları ortam yapıtlarını da etkiler. Yüksek duyarlı bir yapı barındıran sanatçılar, savaşın riyakarlığını kendi cepheleri ve silahları ile aktarmışlardır. Bunu da sanat yolu ile gerçekleştirmişlerdir. Savaşın yıkıcı yüzünü en çarpıcı şekilde yapıtlarında sergilemektedirler. Bu çalışmada, günümüz sanatının bir üslubu olan kavramsal sanatın yapısından, seçilmiş kavramsal sanatçıların yaşadıkları dönem ve yaşadığı topraklarında gerçekleşen yıkımı, eleştirel bir yapı barındıran kavramsal sanat aracılığı ile nasıl aktardıkları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kavramsal sanat, çağdaş sanat, kavramsal sanatçılar