Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 87  2023/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Çağdaş YÜKSEL

NO Makale Adı
1692622321 ETKİLERİ ÇOK BÜYÜK OLAN İKİ SAVUNMA SAVAŞI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME: WATERLOO VE SAKARYA SAVAŞI

Tarihi değiştiren pek çok önemli savaş vardır. Fakat sadece bazı savunma savaşları tarihin akışına bambaşka bir şekil vermiştir. Napolyon iktidarına kesin olarak son veren ve Avrupa’nın siyasi haritasını uzun bir süre için şekillendiren Waterloo Savaşı bu savaşlardan biridir. Türk Mîllî Mücadele’sinin başarıya ulaşmasını sağlayan ve Türkiye’nin bağımsızlığını koruyan Sakarya Meydan Muharebesi de yine böyle bir savaştır. Bu savaş aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğini pekiştirmiştir. Bundan dolayı daha sonra yapılan devrimlerin hayata geçirilmesini ve Türkiye’nin geleceğinin şekillendirilmesini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu makalede iki savaş ana hatları incelenmiştir. Savaşların sonuçları ve tarihe etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Waterloo Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Napolyon, Mustafa Kemal Paşa