Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 84  2023/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Melahat ALTUNDAĞ

NO Makale Adı
1692257364 GELENEKSEL MALEZYA ÇÖMLEKÇİLİK SANATI VE LABU SAYONG

Çömlekçilik, insanlık tarihinin en eski sanatlarından biridir. İnsan var olduğu günden itibaren, hayatta kalabilmek için beslenmeye ihtiyaç duymuştur. Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar süregelen çömlekçilik sanatı da beslenme için gerekli olan yiyecek ve içeceklerin saklanması, taşınması, pişirilmesi ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Çömlekçilik sayesinde yiyeceklerin depolanması, taşınması ve pişirilmesi daha etkili ve verimli hale gelmiştir. Bunun yanı sıra her coğrafyada farklı kültürlere ve geleneklere sahip olan çömlekçilik, o bölgelerde yaşayan insanların yaşam tarzını, inançlarını ve sanatsal değerlerini yansıtan özgün eserler üretmelerine olanak sağlamıştır. Böylece toplumların kimliklerini ve geleneklerini günümüze değin yansıtan önemli bir belge niteliği taşımaktadır. Güneydoğu Asya'da yer alan Malezya, 13 eyalet ve 3 federal bölgeden oluşmaktadır. Etnik ve kültürel açıdan oldukça çeşitlilik gösteren ülkenin nüfusu; Malaylar, Çinliler, Hintliler ve diğer etnik gruplardan oluşur. Her bir etnik grubun kendi gelenekleri, dilleri, inançları ve sanatsal ifade biçimleri vardır ve bu çeşitlilik, Malezya'nın kültürel zenginliğini oluşturan temel unsurlardan biridir. Çömlekçilik, bu farklı etnik grupların kültürel mirasını yansıtan önemli bir sanat dalıdır ve Malezya'nın geleneksel çömlekçilik geleneği, bu kültürel mozaiğin bir parçasını oluşturur. Farklı etnik gruplar çömlekçilikte kendine özgü teknikler, motifler ve desenler kullanarak özgün eserler üretirler. Bu çalışmaya konu olan Labu Sayong’da bu özgün eserlerden bir tanesidir. Labu Sayong, Malezya'nın Perak eyaleti Kuala Kangsar şehrinin yakınlarında yer alan Sayong köyünde su koymak için üretilen geleneksel kaptır. Bu çalışmada, Malezya'nın Perak eyaletindeki geleneksel çömlekçilik ve geleneksel bir çömlekçilik formu olan Labu Sayong incelenmiştir.
Anahtar sözcükler: Malezya, çömlekçilik, Labu Sayong, geleneksel