Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 84  2023/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Melda GENÇ

NO Makale Adı
1692246500 İÇ MEKANLARDA MİNYATÜR EKOSİSTEMLER: MODERN SERAMİK SAKSILAR

Son yıllarda insanların yeşil alana ihtiyaç duymasıyla birlikte bitki yetiştirmek günümüzün hobisi haline gelmiştir. Betonlaşan şehirlerde geçen hayatımız içerisinde biraz olsun nefes almamızı sağlayan minyatür bahçeler yaratmak için insanlar çeşitli renklerde ve boyutlarda farklı malzemelerden yapılmış saksı arayışına girmişlerdir. Günümüzde ahşap, metal, beton gibi farklı malzemelerin yanında porselen, seramik, terracota, hasır gibi malzemelerden yapılan saksılar da ilgi çekmeye başlamıştır. Ancak minyatür bahçeler tasarlamak isteyenlerin yetiştirmek istediği bitkiye ve beğenisine göre saksılar bulmak oldukça zor olmaktadır. Yeni ve alternatif saksı çeşidi az olmakla birlikte, saksı tasarımları ile ilgili literatürde de yazılı kaynak neredeyse bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada tasarımcılara ve sanatçılara bir kaynak oluşturmak için öncelikle tarihsel süreçte saksıların nasıl ortaya çıktığı araştırılmak istenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda günümüz modern sanat anlayışıyla doğa dostu olan, bitkilerin yaşamsal döngüsünü sağlayan, fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılayan ve tüm bunları sağlarken estetik deneyim sunan modern saksılar tasarlanmak istenmiştir
Anahtar Kelimeler: Seramik, Tasarım, Saksı, Minyatür Ekosistem