Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 84  2023/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yasin ŞAHİN

NO Makale Adı
1691249278 KLASİK REALİST TEORİ BAĞLAMINDA CEZAYİR’İN FAS KARŞITI BATI SAHRA POLİTİKASI

Uluslararası ilişkilerde “donmuş veya unutulmuş” bir çatışma olarak görülen Batı Sahra meselesinde 45 yıldan beridir meseleyi çözme anlamında herhangi ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır. 1991’den beridir Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülen bir referandum müzakere süreci olmasına rağmen Fas tarafının çıkarlarını korumaya yönelik tutumu müzakerelerin sonuca bağlanamamasında büyük rol oynamaktadır. Bölgesel güç olma anlamında Fas’a büyük bir avantaj sağlayan Batı Sahra bölgesi Cezayir için de ciddi bir mesele olup bu durum iki komşu devlet arasında bir güç mücadelesine sebep olmuştur. Bu anlamda bu çalışmada realist teori açısından Cezayir’in Fas karşıtı Batı Sahra politikaları ele alınacaktır. Bu açıdan önce teorik çerçeve sonrasında vaka ile ilgili bir zemin oluşturulacak sonrasında ise teori ve vaka arasında köprü oluşturulup çalışma sonlandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Batı Sahra, Fas, Cezayir, Realist Teori, Güç