Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 88  2023/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ali USLU

NO Makale Adı
1689885506 SAYDAM STONEWARE SIRINDA TİTAN OKSİT VE ÇİNKO OKSİTİN RENK VE DOKU ETKİLERİ

1200°C ile1300°C arasında olgunlaşan saydam, yarı opak ya da örtücü sır olarak bilinen stoneware sırların en büyük özellikleri kurşunsuz olmalarıdır. Kurşunsuz olması dolayısıyla endüstride kullanılmasının yanı sıra birçok seramik sanatçısının da tercih ettiği sır çeşididir. Stoneware sırlarda içerisinde kullanılan hammadde ve oksitlerin özelliklerine göre farklı renk ve dokular elde etmek mümkündür. Bu çalışmada çinko ve titan oksit, ikili sisteme göre belirlenen oranlarda hazırlanan saydam sır reçetesine ilave edilerek sırda meydana gelen opaklık değişimleri araştırılmıştır. Ayrıca yapılan ilave ile opaklaştırılan sır reçetesine kobalt, bakır ve demir oksit ilave edilerek sırlı yüzeyde meydana gelen renk ve doku farklılıkları gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stoneware sır, seramik, oksit, renk, doku