Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 83  2023/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Derya ÖZDEMİR

NO Makale Adı
1686603339 ALTIN ORANIN MODERN RESİM SANATINDA KULLANIMI

Modern resim sanatında altın oran, estetik denge, kompozisyon ve görsel etki açısından oldukça önemlidir. Altın oran, bir resmin kompozisyonunu dengeleyen bir araç olarak kullanılabilir. Resimdeki ana unsurların altın orana göre yerleştirilmesi, göze hoş gelen bir denge ve uyum hissi yaratır. Altın oranın geometrik prensipleri, resminin izleyici üzerindeki etkisini artırabilir ve daha çekici bir kompozisyon oluşturabilir. Öte yandan, altın orana yakın bir noktada yer alan bir odak noktası, izleyicinin gözünü daha fazla çeker ve resmin etkileyici bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur. Bu, resimdeki estetik güzelliği artırabilir ve izleyicinin dikkatini çekici unsurlara odaklanmasını sağlar. Altın oranın tekrar eden formlar ve ölçülerle ilişkilendirilmesi, resimde ritim ve tekrar etkisi yaratmada kullanılabilir. Altın orana uygun olarak yerleştirilmiş nesneler veya desenler, izleyiciye görsel olarak bir akış ve düzen hissi verebilir. Bu, resmin dinamik ve etkileyici olmasını sağlayabilir. Altın oran, sanatçılara kompozisyonlarında bir kılavuz sağlayarak yaratıcılık sınırlarını genişletebilir. Modernizm, her ne kadar Altın Oran'ın yoğun olarak kullanılmasından uzaklaşsa da, günümüzde geometri birçok harekette fazlası ile yer almaktadır. Konstrüktivizm, Süprematizm ve De Stijl'in gösterdiği gibi, ana renklerdeki temiz çizgiler ve şekiller resim ve grafikleri doldurmaktadır. Altın Oran, doğa, mimari, resim ve müzik gibi hemen hemen her yerde bulabileceğiniz matematiksel bir orandır. Özellikle tasarıma uygulandığında organik, dengeli ve estetik açıdan hoş bir kompozisyon yaratır.
Anahtar Kelimeler: Resim, Altın oran, Modern sanat, 21. yüzyıl, Modernizm