Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 86  2023/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yasemin BAL, Sibel Özlem SEVGİLİ

NO Makale Adı
1685528656 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ESNEK YAN HAKLARA GEÇİŞ SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Esnek yan haklar uygulamalarının son yıllarda popülerlik kazanmasıyla birlikte şirketler yan haklarında sabit planlardan esnek planlara geçişin avantajlarından faydalanmak istemektedir. Şirket hedefleriyle ve çalışanların beklentileri ile uyumlu bir yan haklar politikası şüphesiz mutlu çalışanlar ve işverenler yaratacaktır. Çalışanların kendilerini mutlu hissettiği bir iş ortamı sağlamak için öncelikle çalışanların yaş, cinsiyet ve sosyo-kültürel farklılıklarının göz ardı edilmediği, çalışan yaşam döngüsünün gerektirdiği değişikliklerin sürekli analiz edildiği; özetle, insan kaynakları departmanlarının şirket bünyesindeki çalışanların profillerini tanıdığı bir ortam sağlanmalıdır. Bu bağlamda, insan kaynakları departmanına önemli bir sorumluluk düşmektedir. Şirketin stratejik hedeflerini yansıtan bir insan kaynakları politikası içerisinde yan haklar bütçesi için belirlenen maliyet kısıtlılıkları ve çalışan beklentilerinin karşılanması arasında bir denge oluşturmalıdır. Bu çalışma kapsamında şirketlerin hangi amaçlarla çalışanlarına yan haklar sunmak istediklerine değinilecektir. İnsan kaynakları hedefleri doğrultusunda, sabit yan haklardan esnek yan haklar politikalarına geçişlerinin arkasında yatan beklentiler incelenecektir. Geçiş sürecinde iş ihtiyacının belirlenmesi, proje ekibinin oluşturulması, ön tasarımın hazırlanması, teknoloji, iletişim, hukuk ve finansal desteklerin alınması aşamalarından bahsedilecektir. Şirketlerin ücret ve yan haklar stratejileriyle uyumlu bir yan haklar politikası oluşturabilmeleri için şirketlerin çalışanlarına ne kadar seçim hakkı vermek istediği ve maliyetleri nasıl kontrol etmek istediğine bağlı olarak; esnek yan hak tiplerinden kafeterya plan, modüler plan, temel ve ek opsiyonlu plan, esnek harcama hesapları tiplerinden hangilerini seçebileceğinin üzerinde durulacaktır. Son olarak, esnek yan haklar planlarının gerek işverenlere gerekse de çalışanlara sağladığı avantaj ve dezavantajlar ele alınarak, değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Esnek yan haklar, yan haklar, kafeterya plan, modüler plan, temel ve ek opsiyonlu planlar, esnek harcama hesapları