Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 85  2023/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Güler OKAY

NO Makale Adı
1685469757 BALKANLARDAN GELEN GÖÇMEN TÜRKLERİN YAŞADIKLARI PROBLEMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu metin, Balkanlardan gelen göçmen Türklerin yaşadıkları sorunlar üzerine kapsamlı bir inceleme sunmaktadır. Göçmenlerin yaşadığı zorlukları anlamak, tarihsel ve kültürel bağlamı dikkate alarak onların yeni yaşam koşullarına nasıl uyum sağladıklarını ve bu uyum sürecinin hangi değişimlere yol açtığını anlamayı amaçlamaktadır. Metinde, göçün toplumsal, ekonomik, eğitim ve sağlık gibi çeşitli yönleri ele alınmıştır. Metin, göçmenlerin İstanbul'a gelirken karşılaştığı sorunlarla başlamakta ve ardından İstanbul dışında kurulan geçici konutlar ve bu süreçteki mücadeleler hakkında bilgi vermektedir. Çalışma, Balkanlardan gelen göçmen Türklerin tarih boyunca karşılaştığı çeşitli zorlukları ve bu zorluklarla nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını anlatan genel bir çerçeve sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Göçmen Türkler, Eğitim Sorunları, Sağlık Sorunları, Ekonomik Sorunlar, İskân Politikaları