Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 82  2023/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Necla TEKTAŞ, Nuray Öz CEVİZ

NO Makale Adı
1685094072 BÜYÜK BEDEN TÜKETİCİNİN GRİ İLİŞKİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE KIYAFET SEÇİMİNDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Obezite ve kilo alıp verme sorunları ile beraber çokça görülen aşırı kiloluk durumu, içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük problemlerinden biridir. Bu sorun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi psikolojik rahatsızlıkları da tetiklemektedir. Özellikle dijital çağda yaşadığımız yüzyılımızda sosyal medya platformlarının yaygınlaşması, bireylerin ideal vücut ölçülerinden uzaklaştıkça özgüvenlerini azaltarak toplumdan soyutlanma ve yalnızlık gibi sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Asosyalleşme, spor aktivitelerinin azalması, birçok ihtiyacımızın oturduğumuz yerden rahatlıkla halledilebilmesi ve bu durumun bireyleri daha da hareketsiz bırakması, devam eden bu süreçte kilo alımını hızlandırmakta ve bunun sonucunda artan ihtiyacı karşılamak önemli hale gelmektedir. Bu kitleye göre tasarlanan giysilerin ergonomik olarak uygun tasarımı bir zorunluluk haline gelmektedir. Ayrıca kıyafetlerin üretiminde kullanılan kumaş ve malzeme seçimleri ile bireylerin antropometrik ölçülerindeki değişimler de kalıp ve üretime en iyi şekilde yansıtılmalıdır. Günün modasına uygun renk ve desen seçenekleri ve uluslararası çizgileri yansıtan model tasarımları ile büyük beden tüketici kitlesine yönelik hazır giyim üretimi de yapılabilmektedir.
Bu araştırmanın amacı, toplumda hızla artan ve sorun haline gelen büyük beden tüketicilerinin giyim seçiminde yaşadıkları zorlukları analiz etmektir. Analizde kullanılan veriler, 18-40 yaş arası büyük beden tüketicilere uygulanan anket aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve ardından faktör analizi yapılmış ve elde edilen verilere çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan gri ilişki analizi yöntemi uygulanmıştır. Büyük beden tüketicilerden elde edilen bu analiz sonucunda giyim üreticilerinin dikkatini bu konuya çekmek ve sonuçlara göre geliştirilen çözüm önerileri için yol gösterici olması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Büyük Beden, Gri İlişki Analizi, Şişmanlık, Obezite, Çok Kriterli Karar Verme