Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 86  2023/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülbin Zeren NALİNCİ, Şenay YAPICI, Mehmet YAPICI

NO Makale Adı
1685036586 OKULÖNCESİ ÇOCUKLARININ SEVGİ KAVRAMINA İLİŞKİN RESİMLERİNİN ANALİZİ

Sevgi, insanın duygusal ve bilişsel gelişimi açısından en temel faktör olarak düşünülmektedir. Sevgi insanın doğduğu andan itibaren öğrendiği bir sosyalleşmedir. Çocukluk döneminde sevgi ile büyütülen insanlar mutlu yetişkinlere dönüşürler. Bu nedenle çocukluk dönemi kritik bir dönemdir. Bu dönemin önemli bir kısmı okulöncesi dönemde geçmektedir. Okulöncesi çocuklarına sevgi kavramını öğretmek, kişilik gelişimi açısından önemli bir destek olarak düşünülmelidir. Çocuklara sevgi dolu bir ortam sunmak, duygularını ifade etmelerine ve başkalarının duygularını anlamalarına yardımcı olmak gerekir. Ayrıca empati becerilerini geliştirmek ve diğer insanlarla ilişkilerini olumlu bir şekilde yönlendirmek hedeflenmelidir. Bu çalışmada, okulöncesi dönemdeki 5-6 yaş grubundaki çocukların sevgi temalı resimleri analiz edilmektedir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada; resimlerin tematik analizi yapılmaktadır. Yapılan tematik analize göre; çocuk resimlerindeki temel figürlerin, ev, bulut, insan, güneş, aile, doğa ve kalp olduğu görülmektedir. Çocukların, resimlerinde sarı, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, pembe, kahverengi, siyah ve mor renkleri kullandıkları görülmektedir. Çocukların resimlerindeki sevgi temasını resmederken, figür ve renkleri uyumlu olarak kullandıkları söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, sevgi, resim, tematik analiz