Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 11, Sayı 82  2023/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tuna UYSAL

NO Makale Adı
1681726059 ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL İMGE ÜRETİMİ YÖNTEMLERİ BAĞLAMINDA FOTOGRAMETRİ

Tarih boyunca beliren birçok ihtiyaçtan dolayı sürekli form değiştiren sanatsal üretim, içinde bulunduğumuz bilgisayar çağında sağladığı imkanlar açısından büyük bir tartışma ve inceleme konusudur. Sanatın belirsizleşen sınırları, onun diğer disiplinlerden faydalandığı gibi kendisinin bulgularından diğer disiplinlerin de faydalanmasına imkan sağlamıştır. Kayıt veya tasvir, kurgu veya belgeleme, bu teknik ve anlayışın yaygın kullanımı, üretimin tek ve nadir görülen özelliğini bir tarafa koymaya yol açsa da, elde edilen sonuç geniş bir paylaşım sahasının ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Bu gelişim eğrisinin günümüzde ulaştığı son noktada ortaya çıkan fotogrametri tekniği, tüm bu gelişmelerin ışığında, sinematografi, mimari, arkeoloji, haritacılık, sanatsal sergileme, müzecilik ve oyun gibi farklı ihtiyaç gruplarına hitap eden alanlardaki üretim ve paylaşım yöntemlerine hızlı bir cevap olarak gündeme geldi. Fotogrametri, dijitalleşen dünyada, hız, emek ve ekonomi alanında yarattığı tasarruflardan dolayı, bu ihtiyaçlara cevap veren üç boyutlu modelleme alanına en önemli desteği vermis oldu. Daha önce yoğun olarak bilgisayar oyunu sektöründe ihtiyaç duyulan bu teknoloji, sonrasında nesnelere ulaşma zorluğu dolayısıyla sinema sektörüne giriş yaptı. Ve en önemlisi sanat yapıtı sergileme ve koruma yöntemleri arasına giren fotogrametri, tarihi ve sanatsal eserlere ulaşma zorluğu çeken izleyicisiyle buluşma fırsatı buldu.

Hala haritacılık dahil birçok farklı disiplinin odağında bulunan fotogrametri, bu tekniği yararına kullanan yeni disiplinlerin katılımıyla büyüdüğü gibi aynı zamanda son dönemde ortaya çıkan ve yapay zeka yardımı ile birleştirilebilen veya üretilebilen görüntü yazılımları sayesinde alanını giderek büyütmeye devam ediyor. Ancak bu çalışmada da amaç edinildiği üzere, fotogrametri tekniğinin tanımı, tarihçesi, kullanım alanları, çekim teknikleri ve birleştirme tekniklerinin temelleri sağlam atılırsa, sonrasında katılan yeni alanların ve bunların ihtiyaç duyacağı tekniklerin çözümlenmesi bir o kadar kolay olacaktır.