Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 78  2022/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Saadet Pınar İÇEMER, Candan TERVİEL

NO Makale Adı
1672656198 MİMARLIK-SERAMİK İLİŞKİSİ ÖZELİNDE OLUŞTURULAN MODÜLER SERAMİK GÜNEŞ KIRICILAR

“Mimarlık-Seramik İlişkisi Özelinde Oluşturulan Modüler Seramik Güneş Kırıcılar” başlıklı çalışmada; öncelikle gölge kavramı üzerinde durulmuştur. Mimaride gün ışığı kullanımının yapı tasarımı için öneminden ve ışık-gölge ilişkisinin mekân algısındaki belirleyici rolünden bahsedilmiştir. Güneş rotasının ve açı değişikliklerinin gün ışığını dolayısı ile yapıları nasıl etkilediği, yaygın gök ışığı ve direkt gelen güneş ışığının doğru kontrolle tasarıma dahil edilmesi koşulunda konfora katkısı anlatılmıştır. Güneş kırıcı tasarımı yapılırken faydalanılan hesaplama yöntemleri açıklanmıştır. Yapı kabuğunda kullanılan gölge elemanları örneklendirilmiş ve güneş kırıcılar sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmadan sonra mimarlık alanında dünyada uygulaması bitirilmiş nitelikli güneş kırıcı örnekler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gölge, ışık-gölge, seramik, güneş kırıcı, mimarlık ve seramik