Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 79  2022/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nuray Öz CEVİZ, Necla TEKTAŞ, Sabriye ATAMAN

NO Makale Adı
1670911624 AKONDROPLAZİ VE KISA BOYLU BİREYLERİN GİYSİ SEÇİMİNDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bireylerin fizyolojik ihtiyaçları, yaşamını sürdürmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlarıdır. Bu grup içerisinde yer alan giyinme ihtiyacı, yıllar içerisinde çeşitli evrelerden geçmiş, moda, konfor, hazır bulma, kişiselleştirme gibi birçok değişim ve gelişim yaşamıştır. Tüm bireyler tarafından ulaşılabilir hale getirilmesi endüstri devrimi ile hazır giyim sanayisini şekillendirmiştir. Hazır giyim, standart beden ölçülerine uygun, seri halde üretim yapılarak tüm kullanıcılara aynı kalite ve özellikte ürün sunmaktadır. Fakat bu özelliklerin dışında kalan ve standart vücut özellikleri taşımayan özel gereksinimli bireyler, almak istedikleri ürüne ulaşmada zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Özel gereksinimli bireyler arasında yer alan akondroplazi hastası kadın ve erkek bireylerin giysi seçiminde ve temininde yaşadıkları zorluklar bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada konuya ilişkin farkındalık oluşturmak ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hazır Giyim, Giysi Seçimi, Akondroplazi, Dwarfizm, Özel gereksinimli bireyler