Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 79  2022/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Muteber BURUNSUZ

NO Makale Adı
1670433680 FİGÜRATİF YORUMLAMALARDAN LİRİK SOYUTLAMALARA: ADNAN TURANİ

Çağdaş Türk Resminin temsilcilerinden Adnan Turani, 1950’lerde başlayan Türk Resmi soyut eğilimlerinde lirik non-figüratif eserler veren sanatçılarımız arasında yer almaktadır. Resmin temel öğelerinden çizgi, leke ve formun geniş yer aldığı Adnan Turani eserleri katı bir geometri anlayışından uzaktır. Araştırmada Adnan Turani’nin figüratif dönemden soyut eserler dönemine uzanan süreci gözden geçirilerek, sanatçının üslubunun zaman içerisindeki değişimi eser incelemeleriyle değerlendirilecektir. Adnan Turani ve eserleri ile ilgili literatür taranmış ve eldeki veriler betimsel bir yöntemle incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda sanatçının figüratif eserlerinde dışavurumcu anlayışın hakim olduğu, figür resimlerinde açık ve koyu renk kontrastlarına yer verdiği görülmektedir. Adnan Turani’nin soyut eserlerinde ise resmin plastik öğelerinden renk, leke, form, çizgi ve ritmi, birimlerin yayıldığı yüzeyler üzerindeki kurgusal yapılarla çözümlediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Resmi, Non-figüratif Sanat, Adnan Turani, Lirik Soyut Sanat