Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 79  2022/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayla BİRİNCİ, Tuğrul Emre FEYZOĞLU

NO Makale Adı
1668862948 MİMARİDE DİKROİK CAM KULLANIMI

Keşfedildiği dönemden bu yana cam, malzeme çeşitliliği ile hayatın birçok alanında var olmuştur. Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde ilerlemiş ve disiplinler arasında kullanımı ile fark yaratan, kimi zaman ikonikleşen bir malzeme haline gelmiştir. Mimaride kullanımı, yarattığı etki açısından sanatsal bir boyut kazandırmada önemli bir yer edinmiştir. Dikroik cam, malzeme olarak camın şeffaflık, geçirgenlik, parlaklık ve renk gibi özelliklerinin yanında rengin gün ışığına göre değişen etkilerini mimaride kullanımını sağlamıştır. MS 4. yüzyıla dayanan dikroik cam tarihi bir kupanın altın ve gümüş tozlarıyla renklendirilmesinden, mimaride kullanılmasına kadar gelen geniş bir tarih skalası içinde değerlendirilmektedir. Bu çalışma kapsamında dikroik camın malzeme seçiminde etkin olarak tercih edilmesi, tercih edilme sebepleri ve sanatsal olarak kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklemler arasındaki benzer noktalara ve farklılıklara değinilerek konu değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mimari, sanat, cam, dikroik cam