Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 79  2022/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yusuf KUMMUZ, Neslihan KARAKUŞ

NO Makale Adı
1665779310 TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLER İÇİN ETKİN KATILIMLI ÖĞRENME ‎ÖLÇEĞİ” VE “TÜRKÇE DİL İHTİYACI ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRİLMESİ: GÜRCİSTAN ÖRNEĞİ‎

Dil, bireyin duygu, düşünce, bilgi ve deneyimlerini ifade etmesini sağlayan önemli bir iletişim aracıdır. Dil bireyin iletişiminde karşılıklı bir etkileşimi gerektirir. Bu bakımdan sağlıklı bir iletişimde bireylerin ortak dil kullanmaları önemlidir. Dil öğrenmede ise bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, dil eğitimi programlarının geliştirilmesi bakımından önemlidir. Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrenciler İçin Etkin Katılımlı Öğrenme Ölçeği” ve “Türkçe Dil İhtiyacı Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Gürcistan’da ana dili Gürcüce olan ve Türkçe dil eğitimi alan 247 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrenciler İçin Etkin Katılımlı Öğrenme Ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçek 7 madde ve tek alt boyuttan meydana gelmektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ayrıca, Türkçe Dil İhtiyacı Ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçek 28 madde ve 4 alt boyuttan meydana gelmektedir. Ölçek Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil ihtiyaçlarının belirlenmesine katkı sağlaması bakımından önemlidir. Araştırmada geliştirilen ölçekler açıklanan varyans, güvenirlik katsayıları ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre geçerli ve güvenilir özelliklere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Dil ihtiyacı, etkin katılımlı öğrenme, Gürcistan, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi