Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 76  2022/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hülya YAVUZ ÖDEN

NO Makale Adı
1664819263 TASARIM ÇALIŞTAYLARININ TASARIM DÜŞÜNCESİNE ETKİLERİ VE ULUSLARARASI ÇALIŞTAYLAR

Tasarım çalıştayları öğrencilerin ve eğitmenlerin özgür düşünmelerini ve kısa süre içerisinde belirli bir tasarım sürecini farklı düşüncelerle birleştirerek tasarım fikirleri oluşmasını sağlamaya yönelik üretim ve düşünce odaklı organizasyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle çalıştayda yapılan çalışmalarda net bir sonuçtan çok, deneysel bir süreç hakimdir. Birlikte çalışmanın vermiş olduğu ortak karar alma yetisinin gelişmesi, fikir paylaşımı, tasarım eğitimi sürecini olumlu etkilemektedir. Çalıştaylar, üniversitede eğitim sırasında uygulanandan farklı olarak değerlendirme kaygısı olmadan farklı kültürler ya da farklı bakış açılarını içeren atölye deneyimleridir. Çalıştaylar bilinen eğitim sürecinin dışında oluşumlar olduğundan dolayı farklı bir yapıdadır. Bu farklı yapının içerisinde farklı ülkelerden, mesleklerden, eğitim statüsünden insanlar buluşmaktadır. Çalıştaylar, uygulamanın yapıldığı kısa ve yoğun çalışma içeren süreçlerdir. Bu süreçte bilgi edinmekten çok, farklı deneyimler kazanmak ön plandadır. Bu çalışmalar, dijital ortamdan destek alarak ya da kısa süreli olarak teknolojiden uzaklaşarak pratikte yapılan uygulamaları içerebilmektedir. Bunlar, fotoğraf çekme, eskiz yapma, boyama vb. uygulamaları içerebilmektedir. Çalışma kapsamında 2008 ve 2009 yıllarında yazar tarafından katılınan Macaristan’ın Zsennye kentinde bulunan tarihi mekânda düzenlenen tasarım çalıştayının süreci ve bu kapsamda düzenlenen sergi ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çalıştay, tasarım, tasarım eğitimi, iç mekân tasarımı