Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 77  2022/10  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Deniz BAYDENİZ, Mustafa TEMEL

NO Makale Adı
1661067826 SOSYAL MEDYANIN TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ

Yeni medyanın gelişmesiyle birlikte artık birçok insan zamanının büyük bir kısmını sosyal medya platformlarında geçirmektedir. Bu bilince sahip olan üreticiler ise tanıtımlarını yaparken sosyal medya araçlarından da faydalanmaktadırlar. Günümüzde sosyal medya platformlarından tanıtım yapan üreticiler, genellikle o platformun ünlü isimlerine başvurmaktadırlar. Buradaki amaç, o platformda yüksek takipçi sayısına sahip olan ünlü isimler tarafından tanıtımlarının gerçekleşmesi ve o ünlülerin hitap ettiği kitleyi etki altına alarak ürünlerinin tüketimlerine hız kazandırmak istemeleridir.
Bu çalışmada da sosyal medyada en çok tüketim kültürüne etki eden platformlardan biri olarak kabul edilen Instagram platformu ele alınmaktadır. Örneklemi ise Instagram’da en çok takipçi sayısına sahip olan fenomenler içerisinden ilk yirmide yer alan Şükran Kaymak ve Atakan Özyurt oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, sosyal medya platformlarındaki fenomen isimlerin tüketim kültürünü oluşturmada hangi tekniklere başvurduklarını ve ne tür bir etkiye sahip olduklarını açığa çıkarmaktır. Araştırmada görsel içeriklerin anlamlarına odaklanmaya imkân vermesi sebebiyle göstergebilim yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, örneklemdeki fenomen isimlerin tanıtımlarını yaptıkları ürünlere karşı beden dili ve mikro ifadeleri tüketiciye daima olumlu mesajlar vermektedir. Bu olumlu mesaj bildirimi ise tüketimi pozitif yönde etkileme amacıyla gerçekleştirilmektedir. Araştırma, tüketim kültürünün oluşturulmasına karşı bir farkındalık yaratabilmesi açısından önemlilik arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim kültürü, reklam, sosyal medya, Instagram