Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 75  2022/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mine KÜÇÜK, Gürsoy ŞEREF

NO Makale Adı
1659518052 KULLANICI DENEYİMİ BAĞLAMINDA AKILLI SAAT ARAYÜZ TASARIMI

Tarihsel veriler, M.Ö. 1500’lerde Mısırlıların her gün doğan güneşin belli periyotlarla bu eylemi gerçekleştirdiğini keşfettiği anda, insanoğlunun hayatına zaman kavramının girdiğini gösterir. Soyut bir kavram olan zamanın somut olarak temsil ettiği her an, tarihsel süreçte karşımıza saat formu olarak çıkar. Saat, zamanı ölçen, bilgilendirme amaçlı geliştirilmiş olan bir üründür. Teknolojinin etkisiyle sahip olduğu işlevsellik çeşitlenmiş ve günümüzde kullanıcının ihtiyaçlarına göre kendini güncelleyebilen akıllı bir forma dönüşmüştür. Araştırma, bilgilendirme tasarımı dersi kapsamında gerçekleştirilen akıllı saat arayüz tasarımı başlıklı öğretim etkinliği ile ortaya çıkan öğrenci tasarımları üzerinden kullanıcı deneyiminin bir tasarım üzerinde oluşturduğu çeşitliliği göstermektedir. Bu bağlamda bir akıllı saatin ekranının kişileştirilebilir olduğu gerçekleştirilen tasarım uygulamaları sonucunda deneyimlenmiş ve bu konuda aktif bir sektörün farkındalığı oluşmuştur. “Akıllı saat arayüzünü tasarlamak bilgilendirme tasarımı olarak tanımlanabilir mi? Bilgilendirme tasarımı ile arayüz tasarımı arasında farklar ve benzerlikler nelerdir? Akıllı saat arayüz tasarımında tasarım kuralları nelerdir?” gibi sorulara öğrenciler, süreci deneyimleyerek kendi cevaplarını oluşturmuş ve etkinlik sonunda kullanıcı deneyiminin tasarım alanında önemini farketmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Bilgilendirme tasarımı, akıllı saat arayüzü, kullanıcı deneyimi