Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 74  2022/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gül COŞKUN, Onur KIRBOĞA

NO Makale Adı
1659513938 TUNCELİ MÜZESİNDE SERGİLENEN TEKSTİLLER

Tekstil, çeşitli liflerin farklı teknikler kullanarak oluşturulan, bulunduğu bölgenin tarihi, coğrafya, yaşam kültürü gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran önemli ürünlerdendir. Bu ürünler yaşam kültürü, inançlar, statü gibi birçok özelliği yansıtır. Bu kültürün gelecek kuşaklara doğru tanıtılması, korunması, sergilenmesi, gerektiğinde restore edilmesi kapsamında en önemli görev ise müzelere düşmektedir. Tarih, kültür, doğa, turizm, inanç bakımından zengin bir geçmişe sahip olan Tunceli ilinin tanıtılmasında öncülük eden Tunceli Müzesi, yeni bir müze olmasından dolayı yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle araştırma, Tunceli Müzesinde sergilenen tekstil ürünlerin tespit edilmesi, belgelenmesi ve faydalanmak isteyenler için kaynak oluşturması amacıyla yapılmıştır.

Araştırma için gerekli izinler, Tunceli Müze Müdürlüğünden alınmıştır. Müzede farklı tarihlerde incelemeler yapılmıştır. Müze ve tekstil ürünlerine ait bilgiler alınmıştır. Tunceli Müzesinde bulunan 36 tekstile ait; bilgiler envanter kayıtları doğrultusunda aktarılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tunceli müzesi, tekstil, coğrafya