Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 74  2022/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Eren GÖRGÜLÜ

NO Makale Adı
1655808210 JEAN BOUDRILLARD’IN SİMÜLASYON KURAMI BAĞLAMINDA METAVERSE ve GERÇEKLİK

Teknolojik açıdan sıra dışı bir dönüşümün yaşandığı çağımızda her önemli değişimin bir parçası olan teknoloji ile bireylerin kurduğu iletişim hem gerçeklik/sanal gerçeklik hem de insan ve içerik etkileşimi açısından her geçen gün farklılaşmaktadır. Sürekli bir dönüşüm içerisinde olan dünya teknolojik yenilikler aracılığıyla yeniden düzenlenmektedir. Böylesine çalkantılı bir dönüşüm içerisinde birbirleriyle iletişim kurmak için sanal dünyalar yaratmaya çalışan insanoğlu asıl gerçeklik yerine yapay bir gerçekliği kullanarak dünyayı yeni bir deneyim alanı haline getirmeye çalışmaktadır. Fiziksel var olma biçimimizi dönüşüme uğratan ve gerçekliği cazip bir şekilde üretmeye başlayan teknolojinin yarattığı büyüleyici ortam teknoloji ve insan arasında yaşanan etkileşimin en üst düzeye çıktığı bugünlerde ‘metaverse’ kavramı üzerinden tartışılmaktadır. Metaverse’ün anlam ve önemi üzerindeki tartışmalara doğrudan bağlantılı bir konu haline gelen Baudrillard’ın ‘simülasyon kuramı’ bizleri bugün gerçeklik değişimi üzerinde düşünmeyi ve simülasyon/hipergerçeklik kavramlarına başvurmayı zorunlu kılmaktadır. Teknolojik olarak değişen bir çevre ekseninde sentetik bir gerçeklik üreten metaverse, gerçek dünyanın dijital bir ikizi olarak yinelendiğinde anlamlı kıldığı gerçeklik anlamını yitirmekte ve dünyayla olan ilişkilerimizi teknolojik bir ortam olarak dönüştürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Metaverse, gerçeklik, sanal gerçeklik, yeni medya, simülasyon