Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 72  2022/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Abdulkadir KISAKAYA, Hüseyin Hüsnü BAHAR, Sinan YALÇIN

NO Makale Adı
1650544537 ÇOCUK EVLERİ KOORDINASYON MERKEZİ GÖREVLİLERİNİN EN SIK KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

Bu araştırmada çocuk evleri koordinasyon merkezi görevlilerinin en sık karşılaştığı problemler ve çözüm önerileri araştırılmıştır. Araştırma nitel araştırma yönteminde tasarlanmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir ildeki çocuk evleri koordinasyon merkezinde (ÇEKOM) görev yapan yönetici ve karar verme yetkisi bulunan çalışanlar oluşturmaktadır. Çalışma gurubunda 1 kurum yöneticisi, 1 sosyal çalışmacı ve 2 çocuk gelişimci yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ÇEKOM merkezi çalışanları çocuklarla ilgili karşılaştıkları problemlerin en çok “kural tanımama, kaçma girişimi ve davranış problemleri olduğunu ifade etmişlerdir. Ebeveynlerle ilgili en çok karşılaştıkları problemlerin ise ebeveynlerin çocuklarıyla duygusal bağlarının zayıf olması ve ilişkilerinin sağlıklı olmaması, çocukları “seni yanıma alacağım” tarzında ifadelerle geçiştirmeleri veya “seni bana vermiyorlar” tarzında yalan ifadeler kullanmaları, çocuklarının devlet kurumlarında yatılı kalarak gelecekte memur olmalarını istemeleri ve kuruluşun kurallarını esnetmeye çalışmalarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kuruluş müdürüne göre, mali, idari ve resmi olan diğer konularla ilgili en sık karşılaşılan problemlerin daha çok ödenek kaynaklı olduğu ve kuruluşa yeterli ödeneğin sağlanmadığı şeklindedir. Fiziki yapı ve donanımla ilgili en sık karşılaşılan problemlerin ise, kuruluşlarının eski bir yapı olması, araç gereçlerinin eski ve yetersiz olması, oda sayılarının az olması ve yeterli etkinlik ile görüşme alanlarının olmaması, kuruluşun şehir merkezinden uzak olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk evleri koordinasyon merkezi, ÇEKOM, korunma ihtiyacı olan çocuk, çocuk evleri