Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 70  2022/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN, Turgay KARATAŞ

NO Makale Adı
1648795518 YENİ MEDYA VE 3D BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bilgi, tecrübeye dayalıdır ve tarihi süreçte bilginin bu şekilde edinimi, ihtiyaçların karşılanmasında ve insanların etkileşim kurmasında bir yol olmuştur. Hayatın her döneminde olan iletişim de insanoğlunun gelişimine paralel olarak gelişimini sürdürmüş ve bilgiye dayalı teknolojik atılımlar sayesinde ortaya çıkan araçlar da iletişim süreçlerini desteklemiştir. Telgraf gibi bir icadın ardından gelen telefon, televizyon, radyo gibi teknolojiler bilginin dolaşımını artırmıştır. Evrensel manada sıçrama ise internet ve bilgisayar teknolojileridir. İlk zamanlar tamamen askeri niyetlerle gerçekleştirilen bu teknolojiler zamanla ticarileşmiş, yayılmış, gelişimini sürdürerek bambaşka alanlarda etkileşim ve gelişimi meydana getirmiştir. Bilgisayar için geliştirilen yazılım ve programlar sayesinde gerçek dünyada bulunan nesnelerin derinliği de görselleştirilmiş, ortaya çıkan simulasyonlar günümüz 3D bilgisayar grafiklerinin atası olmuştur. Bilgisayar yazılım ve donanımındaki tüm gelişmeler akıllı telefon ve tablet gibi görüntü ve ses özelliği olan cihazların gelişimini hızlandırmıştır. Bu gelişime bağlı olarak da görüntü işleme, oynatma ve insan-ekran, insan-makine ara yüz etkileşiminin önü açılarak interaktif etkileşim gelişim göstermiştir. Bu çalışma da bilgisayar ve internet kökenli gelişimlerin bir sonucu olan akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazların 3D grafiklerle ilişkisini gelişim, yayılma ve etki ettiği alanlar üzerinden irdelemiştir. Uçuş simulatörlerinden bugün içinde insanın olduğu gerçek bir dünyanın kopyasını oluşturan bu teknolojik etkileşimin, insan hayatı ne derece etkilediği de araştırmanın içerisindeki yerini almıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, 3D Bilgisayar Grafikleri, İletişim, İnteraktif Medya