Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 68  2022/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Umut DEMİREL

NO Makale Adı
1648735782 TÜRK MİTOLOJİSİNİN CUMHURİYET SONRASI TÜRK SANATINA YANSIMASI


Türk milleti kadim yaşantı ve inanışlarının bir yansıması olan sembolleri, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra da unutmamış, bu sembolleri ve sembollerin kökeninde bulunan inanç ve ritüelleri yaşamının her alanında olduğu gibi sanatında da günümüze kadar getirmiştir. Büyük bir süratle küreselleşen dünyamızda ulus bilincini yaşatabilmenin yollarından biri de millî kültüre sahip çıkmaktır. Buna bağlı olarak bu araştırmada millî kültürü meydana getiren unsurlardan biri olan Türk mitolojisinin Türk sanatına etkisini sanatçı ve eser bağlamında ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu düşünceden yola çıkılarak araştırmada Cumhuriyet sonrası farklı dönemlerde Türk mitolojisini konu alan sanat eserleri ve sanatçıların eserleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türk mitolojisinin Cumhuriyet döneminde de etkisinin farklı kuşak sanatçılarında ve eserlerinde devam ettiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, türk mitolojisi, sanat