Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 73  2022/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Neslihan KARAKUŞ, Sümeyye YILMAZ TURAN

NO Makale Adı
1646751478 TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR SÖZLÜK DENEMESİ

Yabancı dil öğretiminde en önemli noktalardan biri sözcük öğretimidir. Söz varlığının gelişmesiyle birlikte dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerileri de gelişir ve dilin kullanıcısı için o dilde iletişim kolaylaşır. Söz varlığını geliştirmek için her gün yeni metotlar, yeni materyaller geliştirilse de dün olduğu gibi bugün de sözcük öğretimi için kullanılan temel kaynak sözlüklerdir.
Dünyada Türkçe öğrenmeye talebin artmasıyla öğrenci profilleri ve yaş grupları da çeşitlenmeye başlamıştır. Bu durumla yaş gruplarına ve dil seviyelerine uygun sözlük ihtiyacı doğmuştur. Özellikle çocukların yaş gruplarına uygun materyallerle karşılaşması sözcük öğrenimlerini kolaylaştıracaktır. Yapılan kaynak, alan ve genel ağ taramalarında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ilkokul öğrencileri için sözlük çalışmasına rastlanmamıştır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ilkokul öğrencilerine uygun sözlüğe hem öğrencilerin hem öğretmenlerin ihtiyacı olduğu söylenebilir.
Araştırmada çevrim içi ortamda ilkokul kademesinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlere sunulan bir form ile Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ilkokul öğrencileri için hazırlanacak olan sözlüğün biçimsel özelliklerine dair görüşler tespit edilmek istenmiştir. Veri toplama süreci, araştırmacılar tarafından oluşturulan 25 maddelik görüşme formlarının Google Forms üzerinden toplanması şeklinde ilerlemiştir. Elde edilen veriler, içerik analiziyle çözümlenmiş ve yapılan analizlerin yorumlanması ile Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ilkokul öğrencileri için hazırlanacak sözlüğün biçimsel özellikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Sözcük öğretimi, Türkçenin yabancı dil olarak ilkokul öğrencilerine öğretimi, Sözlük