Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 73  2022/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gözde ÇALIŞ, Meryem HAYIR-KANAT

NO Makale Adı
1646420262 GOOGLE AKADEMİK VERİ TABANINA GÖRE TÜRKİYE’DE KÜLTÜR COĞRAFYASI ÇALIŞMALARI

Belirli bir zamanda ve bölgede yaşayan insanların yaşam stili olarak tanımlanan kültür; dil, din, iktisat, sanat, müzik, edebiyat, nüfus, ulaşım, giyim stili, günlük alışkanlıklar, mimari tarz, tarla ve bahçe modelleri, yemek çeşitleri gibi unsurları içerisinde barındırmaktadır. İnsanlar coğrafi öğelerle karşılaştıkları zaman bu öğelere kendi kültürlerine göre anlam kazandırarak farklı kültür bölgelerinin oluşumuna neden olmaktadırlar. Bu kültürel farklılıklar, beşerî coğrafyanın alt dallarından biri olan kültür coğrafyası tarafından incelenmektedir. Araştırma, geniş bir alan olan kültür coğrafyası hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlayacağı düşünüldüğünden önemlidir. Bu çalışmanın amacı, kültür coğrafyası kapsamında 2000’li yıllardan günümüze kadar olan dönem içerisinde yapılan çalışmaların tespit edilerek incelenmesidir. Araştırmada Google Akademik verileri doğrultusunda ulaşılan 268 adet akademik çalışma incelenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, incelenen 268 adet çalışmada daha çok nitel yöntemlerin kullanıldığı ve günümüze doğru yaklaşıldıkça yapılan çalışma sayılarının arttığı ve çalışmalarda kültür turizmi konusunun yoğun olarak işlendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Kültür, Kültür Coğrafyası, Türkiye