Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 74  2022/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Onur YILMAZ, Yasemin BAL

NO Makale Adı
1645101821 İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİNİN ÖNEMİ VE İŞLETMELERDE KULLANIMI

Son yıllarda teknolojinin ve analitik araçların gelişmesiyle birlikte veriyi depolama, işleme ve veriden öngörü yaratma yönünde büyük adımlar atılmaya başlanmıştır. Özellikle fayda ve maliyet anlamında olumlu gelişmelerin yaşanması işletmelerin veriyi stratejik amaçlarına ulaşma yönünde kullanması eğilimini arttırmaktadır. İşletmelerdeki bu bakış açısıyla birlikte İnsan Kaynakları Departmanı da bünyesindeki veriler ışığında hem işletme hem de çalışan açısından yararlı olacak kararları uygulayabilmektedir. İşletmelerde analitiğin karar süreçlerinde bu denli hayati hale gelmesi sebebiyle bu çalışmada İnsan Kaynakları Analitiğinin önemi ortaya konmaya amaçlanmıştır. Yapılan literatür taraması ile öncelikle İnsan Kaynakları Analitiğinin ne olduğu ve hangi alanlarda kullanıldığı açıklanmıştır. İkinci kısımda veri kalitesi ve analitik düzeyler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada daha sonra hangi teknolojilerin ve tekniklerin uygulandığı anlatılmıştır. Bir sonraki bölümde analitiğin İnsan Kaynaklarında uygulanabilmesi için çalışanlarda hangi yetkinliklerin bulunmasının gerekli olduğuna değinilmiştir. Yine literatür araştırmaları sonucu bu alandaki hukuki ve etik risk unsurlarına yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise İnsan Kaynakları Analitiğinin gelişerek veri bakış açısıyla karar almanın işletmeler açısından günden güne daha fazla önem kazandığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İK Analitiği, İnsan Analitiği, İstatistik, Veri Analitiği, Makine Öğrenmesi