Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 69  2022/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Banu YÜCEL

NO Makale Adı
1643135739 SANATIN REDDETME İÇGÜDÜSÜ VE İMHA ETME PRATİĞİNDE VAR OLUŞU

Sanatın en genel tanımına bakılacak olunursa problem edindiği durumun yeniyi, daha önce söylenmemiş olanı söyleme çabası olduğu görülmektedir. Yeni bir şeyler söyleme ihtiyacı duyan kişi genel olarak eski olanı reddetme eğilimindedir. Tarihe geçmiş olan birçok dönem ve sanat akımı kendinden önce varlık gösteren düşünceye bir karşı duruş sergileyerek yeni bir şeyler söyler. Hatta kendinden önce sanat adına savunulmuş düşünceyi tamamen reddederek ortaya yeni bir düşünce geliştiren sanatçıların da varlığından söz edilebilir. Modernizm de, optik görüntünün betimlemesini resim sanatından dışlayarak yeni bir söylem geliştirmiştir. Modern sanat, geleneği ve akademik kuralları reddederek yeni bir düşünce anlayışıyla üretim sağlamıştır. Avrupa’da hakimiyetini sürdüren Modernizm aynı zamanda iki büyük dünya savaşını içinde barındıran bir süreçtir. Avangard birçok oluşumla birlikte sanatın içgüdüsel bir tezahürü olan reddetme fikri bir adım öteye geçerek imha etme eylemine dönüşmüştür. Bu çalışmada sanatın reddetme içgüdüsüyle oluşan durumlarını ve imha etme eylemiyle yeni bir fikir ya da yapıt ortaya koyan sanatçıların bir kısmı incelenmiştir
Anahtar Kelimeler: Reddetme, imha, modernizm, postmodernizm, güncel sanat