Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 67  2021/12  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşegül PARALI

NO Makale Adı
1642187560 SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA KAPSAMINDA SIFIR ATIK KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ: MOZAİK YÖNTEMİ ÖRNEĞİ

Sürdürülebilirliğe küresel olarak odaklanan günümüzün dünyasında, sürdürülebilir tasarım moda sektöründe de büyük önem taşımaktadır. Çevreye karşı duyarlılığı ile karşımıza çıkan sürdürülebilir tasarım, sürdürülebilir moda tasarımında da çevresel etkinin ve atık maddelerin oluşumunun en aza indirilmesini hedeflemektedir. Son yıllarda çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri atık maddelerdir. Dünya nüfusunun giderek arttığı ve ekonominin hızla büyüdüğü bir dönemde, tekstil ürünleri de buna bağlı olarak hızla artmakta, bu da aşırı üretim ve aşırı tüketim nedeniyle tekstil ve hazır giyim atıklarının artmasına neden olmaktadır. Özellikle tekstil atık maddeleri çevreye ve insanlara çok fazla zarar vermektedir. Tekstil atıklarının çevreye olan zararını minimuma indirmek ve ekonomiye katkıyı arttırmak için son yıllarda pek çok tasarımcı sıfır atık moda tasarım yaklaşımını benimsemiştir. Sıfır atık moda tasarımı sürdürülebilir moda tasarımının bir parçası olarak kabul edilmektedir. Sıfır atık moda tasarımı giysi üretiminde kumaş atıklarını en aza indiren ve sürdürülebilir giysi üretimi için kullanılan popüler ve yeni bir tasarım tekniğidir. Çalışmada sıfır atık moda tasarım literatürü incelenerek tüm yönleri ile ele alınmış, sıfır atık moda tasarımının öncü modacıları ve çalışmalarına yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında 3 adet deneysel sıfır atık giysi ve kalıp tasarımı yapılmıştır. Temel amaç; sürdürülebilir moda tasarımı çerçevesinde sıfır atık moda tasarımı konusunda bilgi vermek ve farkındalık oluşturmaktır. Elde edilen bilgiler ışığında sıfır atık giysi tasarımı ve kalıp örnekleri sunmaktır. İlaveten sıfır atık moda tasarımı ve sıfır atık giysi kalıbı konularında kaynakların azlığı sebebiyle bundan sonraki çalışmalara kaynak oluşturmaktır. Bu bağlamda çalışma; moda endüstrisini ve dünyayı daha iyi hale getirmek için sürdürülebilir teknikler ve süreçleri desteklemesi, bilinçli bir düşünme ve yaratıcılık adına sosyal ve çevresel olarak sorumlu tasarımın önemini vurgulaması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir moda tasarımı, sıfır atık moda tasarımı, sıfır atık kalıp hazırlama yöntemleri