Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 64  2021/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Evrim ÖZESKİCİ

NO Makale Adı
1639493978 BÜYÜK ANLATILARIN SONU: POSTMODERN SÖYLEMLER

Bu çalışmanın amacı; modern ve postmodern süreçlerde yaşanan kırılmaların neler olduğunu araştırmaktır. Aynı zamanda sanatçıları boya resminden nesnelere iten sebepleri araştırmaktır. Marcel Duchamp, Andy Warhol ve Joseph Beuys gibi sanatçıların eserlerinde öne çıkan kavram, fikir ve nesne ilişkisi çalışmanın kapsam ve sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Bu sanatçıların nesneler üzerinden ortaya koydukları fikirlerin güncel sanatta ne gibi gelişmeleri doğurduğuna ilişkin yanıtlar aranmıştır. Çalışma kapsamında sanatçıların eserleri üzerine analiz yapılmış ve karşılaştırmalı olarak aralarındaki ortak noktanın neler olduğu saptanmıştır. Araştırmanın problemleri şu şekildedir: Postmodern kırılma neyi ifade eder? Sanatta modern ve postmodern söylemler nasıl gelişmiştir? Postmodern kırılmayı tetikleyen sanatçılar kimlerdir? Marcel Duchamp’ın hazır nesneleri ne anlam ifade eder? Duchamp, Warhol ve Beuys’un fikirlerinin güncel sanata etkileri nelerdir? Tüm bu soruların ışığında modern, postmodern ve güncel olguların nasıl geliştiğine ilişkin yanıtlar aranacaktır. Aynı zamanda sanatın toplumla ilişkisinde hazır nesnenin neden önemli olduğuna ilişkin de açıklamalarda bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Postmodern kırılmalar, Marcel Duchamp, Andy Warhol, Joseph Beuys, hazır nesne