Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 64  2021/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Merve ERSAN

NO Makale Adı
1636919274 AMBALAJ TASARIMINDA MİNİMALİZM

Minimalizm, 1950'lerin sonlarında soyut dışavurumculuğun dekoratif sanatına bir tepki olarak gelişmiştir. Sanat ve tasarımda bu hareketin savunucuları saflığı, netliği ve sadeliği vurgulamıştır. Minimalizm, grafik tasarım alanında etkisini ilk olarak İsviçre’de ortaya çıkan uluslararası tipografik stil döneminde göstermiştir. Minimalist grafik tasarımda serifsiz yazı karakterleri, sınırlı renkler, geometrik şekiller ve yoğun negatif alanların kullanımı öne çıkmıştır. Minimalist tasarımcılar, tasarımda kullanılması zorunlu olmayan detayları atarak, illüzyon ve görsel yanıltmacanın tüm yönlerini ortadan kaldırarak, objektif ve yorumlayıcı olmayan tasarımlar yaratmayı amaçlar. Bu araştırmada minimalist yaklaşımın ambalaj tasarımda kullanımı incelenmiştir. Ambalaj tasarımı alanında minimalizm, tüketicinin dikkatini çekmeye çalışan parlak ambalaj malzemeleri, doygun renkler, çeşitli yazı tipleri ve üç boyutlu tipografi ile oluşan dinamik görsel dil ile zıt bir yaklaşım oluşturmaktadır. Günümüzde baskın olan bu geleneksel eğilime karşıt olarak minimalizm, çevresel konular ile sadeliğin estetiği arasında bir denge kurmaktadır. Araştırmada incelenen örneklerde minimalist ambalaj tasarımı ürünleri ile tüketicide işlevsellik, kalite ve güvenilirlik hissinin uyandırılmaya çalışıldığı, bunun yanı sıra ekoloji ve sürdürülebilirlik konularına atıfta bulunulduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Minimalizm, ambalaj tasarımı, grafik tasarım, sürdürülebilirlik