Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 61  2021/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hüseyin UYSAL

NO Makale Adı
1631776027 GAUGUIN’İN RESİMLERİNDEKİ RENK ORKESTRASYONU

Gauguin, 1848-1903 yılları arasında yaşamış, sanatsal duruşu ile çağdaşlarına öncü olmuş önemli bir ressamdır. Resme geç yaşta başlamasına rağmen hem teorik hem de pratik uygulamaları ile kısa sürede kendini kanıtlamıştır. Çağdaşlarının yöneldiği Empresyonizm’in salt doğayı izleme özelliğine tepki gösterip, izlenimin yanında duygu ve halin de yer alması gerektiğini savunarak yeniliklere açık sanatsal yapısını ortaya koymuştur. Bu yenilikçi yapısı ilerleyen zamanlarda onun disiplinler arası sanat kapsamında resim-müzik ilişkisi üzerine örnek çalışmalar yapmasına da kapı açmıştır. Müziğe özel bir ilgisi olan Gauguin, resimlerini renk tınıları ile müziksel olarak anlamlandırmış ve resimleri için sıklıkla “Renk Orkestrasyonu” deyimini kullanmıştır. Buradan hareket ile nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseni ile şekillendirilen bu çalışmanın amacı Gauguin’in resimlerindeki renk orkestrasyonlarını resimsel ve müziksel çerçevede ele almaktır. Bu doğrultuda orkestrasyon örnekleri oluşturmak için Gauguin’in beş farklı resmi seçilmiştir. Resimlerin konusuna ve resmi oluşturan renklerin, leke değerleri ile tınılarına dikkat edilerek, renge karşılık gelecek şekilde şekilde enstrümanlar belirlenmiş ve bu estrümanlar ile orkestrasyon örnekleri yaratılmıştır. Bu çalışma ile renk ve ses ilişkisinin ortaya konması sonucunda Gauguin’in “Renk Orkstrasyonu” deyimi somutlaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası sanat, resim, müzik, Gauguin