Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 63  2021/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Duygu ŞENOL

NO Makale Adı
1630575517 SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA TASARIMINA BİR YAKLAŞIM: DENİM GİYSİ ATIKLARININ İLERİ DÖNÜŞÜMÜ

Sürdürülebilirlik kavramının yaşamın her alanında yaygınlaşması, liften tedarik zincirine uzanan tüm moda endüstrisinde etik ve çevresel duyarlılıkların oluşmaya başlamasına neden olmuştur. Çevre farkındalığının artmasıyla sadece moda firmaları değil tüketicilerde de sürdürülebilir/ekolojik koleksiyon beklentileri oluşmuştur. Bu kapsamda moda tasarımında sürdürülebilirlik kavramı sıklıkla ekolojik malzemeler, etik sorumluluk, tekrar kullanım, sıfır atık, geri dönüşüm çerçevesinde ele alınmaktadır. Yakın geçmişte bu kavramlara tasarımcıların yaratıcılıklarını ortaya koydukları katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıktığı ileri dönüşüm eklenmiştir. Bir ileri dönüşüm tekniği olan yeniden yapım (rekonstrüksiyon) ise 1990'larda yaygınlaşmaya başlamış, güncel tekstil ve moda endüstrisinde tasarımı temel alan sürdürülebilir üretim imkanlarının önü açılmıştır. Bu çalışmada hızlı modanın en önemli fakat en kirletici ürün gruplarından denim hazır giyim atıklarının yeniden yapım yoluyla tekrar tasarlanarak sürdürülebilir moda konsepti içerisinde yer almasının sağlanması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında denim hazır giyim atıklarından yeniden yapım yöntemi ile deneysel olarak 5 adet giyilebilir ürün tasarlanmıştır. Böylece tekstil hammaddesine olan talep azaltılırken ileri dönüşüm alanında yeni istihdam ve eğitim olanakları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, moda, ileri dönüşüm, yeniden yapım, denim