Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 64  2021/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Aşkın ERCAN

NO Makale Adı
1628767199 “YOKTAN BİR ŞEY YAPMAK”: NOAH PURIFOY’UN JUNK DADA SERGİSİ VE BULUNTU NESNE

Sanayi Devrimi ile hız kazanan makineleşme ve teknolojik gelişmeler aynı oranda tüketimin artmasına, toplumsal ve kültürel dinamiklerin dönüşmesine neden olmuştur. Bu dönüşümün etkisi ile sanatçılar kültür endüstrisinin, burjuva yaşamın ve popüler kültürün toplumsal yaşama etkilerini malzeme ve kavramsal olarak çalışmalarına yansıtmıştır. 20. yüzyıl avangard sanat hareketleri ile ardından gelen neo-avangard hareketler, sanattaki gelenekten radikal bir kopuşla yeniliğin habercisi olmuştur ve sanat/yaşam ikililiğini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Böylece sanat nesnesinin dönüşümü ve bu dönüşümle birlikte nesnenin ne anlama geldiği sanatçılar tarafından tartışmaya açılmıştır. Modernizmi sorgulayan ve yeni toplumsal düzene eleştirel çalışmalar yapan sanatçı Noah Purifoy ‘Yoktan Bir Şey Yapmak’ düşüncesi ve avangard sanat yapma geleneğine olan duyarlılığı ile gündelik malzemeleri bir araya getirmiştir. Junk Dada sergisi sanatçının uzun yıllar buluntu nesneler ile ürettiği çalışmalarının bir restrospektifidir. Sanatçı buluntu nesneler ile kendine özgü bir üslup ve teknik geliştirmiştir. Bu araştırma siyasi ve kültürel gelişmelerden etkilenen ve çalışmalarında nesneyi sanatsal bir forma dönüştüren Noah Purifoy’un çalışmalarına odaklanmıştır. Araştırma sürecinde literatür taraması yapılmış, yerli ve yabancı basılı kaynaklardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avangard, Dada, Noah Purifoy, Buluntu Nesne