Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 61  2021/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bahar KARAMAN GÜVENÇ

NO Makale Adı
1628605799 BİLİM-SANAT BİREŞİMİNDE SANATSAL UYGULAMA YOLLARI

Bilim ve sanat genellikle benzerlikleri ve farklılıkları açısından karşılaştırılırlar. Sanatın hayal gücü ile bilime katkıları ve bilimsel verilerin sanatsal uygulamalara yansımaları açısından bilim ve sanat etkileşimleri ifade edilebilir. Bilim ve sanat karşılaştırmasında merak duygusuyla başlayan araştırma süreçleri benzerlik gösterir. Ayrıca, bilimin ve sanatın ayrımına dair görüşlerle farklı açılardan değerlendirmeler yapılır. Günümüzde bilim ve sanat alanlarının birbirine yaklaşmasıyla disiplinlerarası çalışmaların yürütüldüğü uygulamalar çok çeşitli araştırma yolları ile kabul görür. Bu uygulamalarda bilimsel verilerin elde edilmesindeki ve görselleştirme yollarındaki dijitalleşme ile teknoloji de bir rol üstlenir. Bilim-sanat bireşiminde ortaya koyulan bu kapsamdaki uygulama örnekleri ve disiplinlerarası öğretime yol gösterici uygulama-araştırma yolları ile sanat ve eğitim alanlarına katkı öngörülür. Araştırmanın amacı, sanatçı-bilim insanlarının gerçekleştirdiği bilimsel bilgileri içinde barındıran görsel sanat çalışmalarının araştırma yollarının nasıl olduğunu ortaya koymaktır. Araştırma literatür taramasıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, bilimsel bilgi içeren sanatsal uygulamalar, öne çıkan farklı özelliklerine göre temalar altında ele alınmıştır. Araştırmada, sanatçıların bilimsel bilgi ve malzemelerden yararlandığı uygulama yollarına, bilim ve sanat alanlarında eğitim almış her iki alana hizmet eden sanatçıların uygulama yollarına, farklı alanlarda uzmanlıkları olan ikili ya da çoklu grup ayrıca toplumun katılımıyla gerçekleştirilen işbirlikli uygulama yollarına, bilim-sanat ve teknolojinin bütünleşmesi ile çok boyutlu dijital uygulama yollarına dair farklı bakış açıları ortaya koyulmuştur. Bu uygulamalarda sanatçılar/bilim insanları, araştırma yollarında hem bilimsel bilgi için sorgulama sürecini hem de estetik sorgulama sürecini bir arada yaşayarak her iki alanın bütünsel bakış açısını ortaya koymuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Bilim, sanat, görsel sanatlar, sanatsal uygulamalar