Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 62  2021/7  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yaşar ARLI

NO Makale Adı
1628077626 YAYIMLANMIŞ KADIN PORTRESİNE YENİ BİR DÖNEM ÖNERİSİ

Roma İmparatorluk dönemi portre sanatında önemli çalışmaları bulunan J. İnan ve E. A. Rosenbaum’un birlikte kaleme aldıkları kadın başındaki kuaförlük modasının Domitia Longina portreleriyle benzerliğinden dolayı doğrudan Flaviuslar Hanedanlığı dönemi önerisi getirilmiştir. 1979 yılındaki çalışmada Domitia Longina portrelerindeki herhangi bir tipolojik ayrıma gidilmemiş ve Domitia Longina portreleri Flaviuslar Hanedanlığı dönemiyle sınırlandırılmıştır. Bu dönemi tanımlama ve tarihlendirmede oldukça önemli olan süngerimsi saç kütlesi şeklindeki kuaförlük modası da İstanbul eserinde çelenkvari saç kütlesi görünümündedir. Bu saç modası da Flaviuslar Hanedanlığı dönemi içerisindeki Iulia Titi ve Domitia Longina portrelerindeki kuaförlük modasıyla benzerlik göstermemektedir. Flaviuslar Hanedanlığı dönemi sonrasında onurlandırılan ve yeni saç modasıyla portreleri yapılan III. tipteki Domitia Longina portreleriyle benzerdir. Nerva - Erken Traianus dönemine tarihlendirilen bu yeni saç modası da her ne kadar özünde Flaviuslar Hanedanlığını anımsatsa da saç buklelerinin daha da abartılı işlendiği bu kuaförlük modası, Flaviuslar Hanedanlığı dönemi sonrasına tarihlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Portre, Domitia Longina, III. tip, Nerva - Erken Traianus dönemi