Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 64  2021/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ceren TEKİN KARAGÖZ

NO Makale Adı
1627201025 ALEJANDRO JODOROWSKY’NİN LA MONTANA SAGRADA FİLMİNDE YER ALAN SANAT ESERLERININ GÖSTERGEBILIMSEL ANALIZI

Bu çalışma, Alejandro Jodorowsky’nin La Montana Sagrada-Kutsal Dağ isimli sinema filminde yer alan sanat eserlerini incelemeyi ve filmde kullanılan eserlerin ortaya koyduğu anlamları aktarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, La Montana Sagrada (1973) filmi göstergebilimsel analiz öntemiyle incelenmiştir. Filmde yer alan eserler “Geçmişin ayak izleri” ve “Modern dünya” olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. Bu bağlamda filmde yer alan Goya’nın 3 Mayıs, Michelangelo’nun Pieta, anonim bir eser olan Gabrielle d’Estrees ve Kız Kardeşinin Portresi gibi eserlerin yeniden yorumlarının ve Manuel Falguerez’in doğrudan kullanılan eserinin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu filmde Jodorowsky, “Geçmişin ayak izleri” bölümünde sanat tarihinin en çarpıcı örneklerinden bir kısmını din, siyaset, sömürü gibi zorlu kavramların aktarımında göstergebilimsel olarak yeniden canlandırmıştır. Filmin “Modern dünya” bölümünde ise postmodern eserler, modernizm sonrası farklı bir yöne evrilen din, savaş, sömürü gibi kavramların yeniden sorgulanmasında birer aktarım aracı olarak kullanılmıştır. Bu film ile Jodorowsky eserler üzerinden bir anlatım gerçekleştirirken aynı zamanda performans sanatının en ilginç örneklerinden birini de ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Alejandro Jodorowsky, La Montana Sagrada, Sinema, Postmodern sanat, Yeniden Üretim, Göstergebilim