Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 63  2021/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Khanim SOFIYEVA

NO Makale Adı
1625342376 AZERBAYCAN’DA SAVAŞ SONRASI ŞEHİTLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRECİNDE KURTARMA EKİPLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE AHLAKİ SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yoğun stres, travma, ailevi çatışmalar, sosyal çevre gibi unsurlar ile karşı karşıya gelindiği zamanlarda psikolojik problemlerle yüzleşme başlamaktadır. Önemli meslek gruplarından olan arama kurtarma ekiplerinde oldukça zorlayıcı şartlardan kaynaklanan tetikleyici stres faktörleri ortaya çıkabilmektedir. Psikolojik sağlamlık bu faktörler ile baş edebilmek açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada kurtarma ekiplerinin, meslekleri gereği zor şartlar altında kalarak, savaş ve savaş sonrası süreçte aldıkları görevler ve bu görevler esnasında yaşadıkları stres ve bu stres ile baş etme stratejileri, aynı zamanda psikolojik sağlamlıkları ve ahlaki sorumlulukları değerlendirilmiştir. Azerbaycan'da 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından, savaş alanlarındaki şehitlere ait cansız bedenlerin bulunması ve tahliyesi çalışmalarında görev yapan kurtarma ekiplerinin fiziksel dayanıklılık gerektiren zor iklim koşullarında, tehlike altında, psikolojik ve duygusal stresin her zaman eşlik ettiği bir süreçten geçtiği ortaya çıkmıştır. Ekip üyelerinin stres durumlarıyla başa çıkabilmek için devreye giren psikolojik savunma mekanizmaları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: psikolojik sağlamlık, stres, baş etme stratejileri, ahlaki sorumluluk