Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 60  2021/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bülend Aydın ERTEKİN

NO Makale Adı
1624907983 YİRMİ İKİNCİ YÜZYILA DOĞRU SU KAYNAKLARININ JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİK AÇIDAN ÖNEMİ: SU SORUNLARIYLA YÜZLEŞEN GÜNÜMÜZ DÜNYASINA BİR BAKIŞ

Dünyada su stresi, su kıtlığı ve susuzluğa bağlı çölleşme sorunları her geçen gün artmaktadır. Bu sorunlara uluslararası düzeyde, uluslararası örgütler dikkat çekmekte ve çözümüne yönelik önlemler önererek çaba sarf etmektedir. Bu çalışmanın amacı, insanlık ve doğa için bir yaşam kaynağı olan jeopolitik ve jeo-stratejik öneme sahip olan su sorunlarının çözümüne yönelik önlemlerin ve çabaların uluslararası düzeyde yeterliliğini değerlendirmektedir. Bu amaçla öncelikle, yaşam kaynağı olan suyun önemi belirtilmiş ve su sorunlarına ilişkin uluslararası düzeyde başlatılan çalışmaların kronolojisi verilmiştir. Çalışmada uluslararası düzeyde başlatılan önemli girişimlere rağmen, dünyanın belli bölgelerinde yoğun bir şekilde kendini hissettiren su stresi haritalar ile görselleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, susuzluk ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların etkin çözüme ulaşmaktan çok yüzeysel tedbirler ve ilkesel tavsiyeler ile sınırlı kaldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Su stresi, su kıtlığı, susuzluk, uluslararası sistem, su ekonomisi, su işletmesi, suyun ekonomik politiği