Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 10, Sayı 70  2022/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ü. Raşit AYDOĞDU, Banu YÜCEL TOY, Aigul İULKUTLİNA

NO Makale Adı
1619729873 RUSYA VE TÜRKİYE'DEKİ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN HAYAL GÜCÜNÜN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada, Rusya ve Türkiye’de okul öncesi eğitimde yer alan çocukların hayal gücünü etkileyen faktörler hakkında öğretmenlerin görüşlerini almak ve iki farklı ülke öğretmenlerinin bu konuya bakış açısını yansıtmak amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemiyle oluşturulmuştur. Bu çalışmada, okul öncesi çağındaki çocukların hayal gücünün gelişimini etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçladığı araştırmada olgu bilim (fenomenoloji) desen kullanılmıştır. Bu çalışma, 2020-2021 güz döneminde Rusya’nın Ufa şehrinde ve Türkiye'nin İstanbul şehrinde yürütülmüştür. Okul öncesi kurumlarda çalışan, farklı eğitim seviyelerine ve farklı iş deneyimlerine sahip (10'u Rusya'dan ve 10'u Türkiye'den olmak üzere) 20 eğitimci seçilmiştir ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular her iki ülkede de okul öncesi öğretmenleri velilerin eğitim seviyelerinden ziyade velilerin öğrencilerin eğitim ihtiyaçları konusunda bilinçli olmalarının okul öncesi çocuklarının hayal gücüne olumlu katkısı olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmenlerin kalıplaşmış etkinlikler kullanmaları, çocukların ilgi ve bireysel özelliklerine dikkat etmemeleri ve öğrencileri kısıtlayan karakter özelliklerine sahip olmalarının çocukların hayal gücünü olumsuz etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hayal gücü, okul öncesi, fenomenoloji, öğretmen görüşleri, Rusya, Türkiye