Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 59  2021/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hatice BAHATTİN CEYLAN

NO Makale Adı
1619555107 KONUŞAN AMBALAJLARIN TÜKETİCİNİN ÜRÜN TERCİHİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Önceleri yalnızca ürünü taşıma ve koruma görevini yerine getirmesi beklenen ambalajların, günümüz değişen tüketici beklentilerine paralel olarak; tüketici ile iletişime geçme, ürünü pazarlama, dikkat çekme gibi bir takım görevleri de başarıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Her geçen gün artan ürün yelpazesi ve farkındalığı yüksek tüketici grubu, muadil ürünler arasında yaşanan rekabetin daha da artmasına neden olmaktadır. Bu kaygı doğrultusunda firmalar, geleneksel ambalajlar yerine, tüketici ile etkileşime geçebilen ambalajlara yönelmektedir. Yüzlerce ürün arasından etkili tasarımıyla tüketiciye seslenişi ve ilettiği küçük mesajların tüketici üzerinde bıraktığı pozitif duygusal etki, ürün satışının artmasına ve marka konumlandırılmasına fayda sağlamaktadır. Çünkü tüketici tercihini yalnızca beğendiği bir üründen yana değil, kendisini iyi hissettiren, gülümseten, düşündüren ya da eğlendiren bir üründen yana kullanmaktadır. Paketin dışına yerleştirilen mesajlar insanlığın var oluşundan bu yana süregelen iletişime duyulan ihtiyacın tatminine olanak tanırken, ambalajın içinde yer alan, her üründe farklılık gösteren ve ancak ürünü satın aldıktan sonra okunabilen mesajlar ise, tüketicinin merak duygusuyla ihtiyacı olmadığı halde yeni bir ürün daha satın almasına sebep olmakta ve tekrarlanan alışverişe kapı aralamaktadır. Bu çalışmada içerisinde tüketiciye yönelik küçük mesajlar bulunan ve 4 adet olarak sınırlandırılan ambalaj tasarımları incelenmiş, kullanım şekilleri, nedenleri, tercih edilen tipografik düzenleme, renk tercihi ve tüketici üzerinde bıraktığı olası etkiler bakımından değerlendirilerek, ambalaj tasarımında kullanılmasının faydalı olacağı düşünülen mesajlar hakkında öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj tasarımı, grafik tasarım, görsel iletişim, tüketici davranışları
V