Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 58  2021/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Serap BUYURGAN, Gizem Büke ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1617201828 YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI KAPSAMINDA SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ MÜZESİ

Günümüzde gelişmiş toplumlar kültürel miras olarak kabul edilen ve geçmiş yılların yaşamını, mimari teknolojilerini temsil eden yapıları korumayı gereklilik olarak görmektedir. Özgün değerlerin yaşatılmasıyla gelecek kuşaklara yeni işlevlerle aktarılan tarihi yapılar hem ekonomik hem de kültürel açıdan süreklilik sağlamaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, Bilecik iline bağlı Söğüt ilçesinde yer alan Osmanlı Döneminde Sargı Evi olarak kullanılan ancak süreç içerisinde işlevini yitirerek Tekel deposu olarak hizmet veren yapı; tarihi, özgün ve mimari unsurlarının korunması amacıyla koruma altına alınarak günümüzde Söğüt Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Araştırmanın amacı, yapıldığı dönemde sargı evi olarak inşa edilen yapının konumu ve tarihçesini, yeniden işlevlendirme ile Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi’ne dönüşüm sürecini: mekân, çevresel özellikler, ekonomik ve sosyo, kültürel açılardan değerlendirerek ortaya koymaktır. Nitel yapılan araştırmada veriler, gözlem, görüşme ve doküman analizi ile toplanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yapının özgün mekânsal kurgularının değişime uğramadan, çok az müdahale ile yeni işleve uyum sağladığı, yeniden işlevlendirilen yapının müze işlevi ile mekânsal ihtiyaçları karşıladığı, müzenin il dışı ve bulunduğu yerde yoğun ziyaretçilerinin olduğu, Ertuğrul Gazi dönemine yönelik yaşamı bugüne getirip, o dönemin değerlerine ışık tuttuğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yeniden işlevlendirme, Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi, mekânsal analiz, çevresel özellikler, ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan değerlendirme