Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 57  2021/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mehmet Kemal İÇDEN

NO Makale Adı
1617030176 HEYKEL SANATINDA ALÇI-POLYESTER DÖKÜM TEKNİKLERİ

Heykel sanatı klasik anlamda ilk çağdan günümüze kadar olan süreçte kütlesel ve hacimsel manada kendi içerisinde bir bütünlük oluşturmaktadır. Aynı şekilde heykel sanatı özellikle orta çağda ve barok dönemde ortaya çıkartılan kütle- hacim, boşluk- doluluk, ışık- gölge gibi kavramlarla kendini daha da geliştirerek ilerleme kaydetmiştir. Özellikle klasik malzemeler ile oluşturulan heykelin, oluşum süreci ile beraber farklı olgularla kendi içerisinde ayrılması (kil, çamur, mermer, ağaç, bronz vb.) malzemeler ile kalıp almanın yanında döküm süreçleri ile kendisini ayrı bir tanım olarak ifade etmeye başlamıştır. Bu çalışmada özellikle çoğaltma kalıp teknolojisi ile RTV silikon malzeme ile kalıbı alınmış olan heykellerden iki farklı döküm tekniği kullanılarak heykel sanatının olmazsa olmazı olan döküm yapma süreçleri irdelenecektir. Bu bağlamda alçı kalıp, polyester kalıp teknolojilerinin geçmişten günümüze geçirmiş olduğu gelişmeler ve değişimlerle günümüzde de hala kullanılmaya devam ettiği gözlemlenmektedir. Teknik bilginin klasik anlamda heykel yapan sanatçılar açısından öneminin üzerinde durularak, yapılmış olan heykelin kalıcılığı açısından vazgeçilmez olan materyal dönüşümleri açıklanmıştır. Özet olarak bu çalışma kapsamında klasik heykel teknolojisi üzerinden kalıbı alınmış olan eserin dökümünün yapılması ile ilgili detaylı süreçler açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Heykel, kalıp, döküm, alçı, polyester