Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 58  2021/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gökcen Meryem KILINÇ

NO Makale Adı
1614782684 BİR ŞEHRİN BEDENLERİ: ANDRES SERRANO’NUN SANATINDA EVSİZLİK SORUNU

Bu makalede, “evsizlik” sorununun sanat alanına yansımalarına Andres Serrano’nun konu çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu üç farklı sanat çalışması üzerinden bakılacaktır. Sanatçı “Nomads” (1990), “Sign of the Times” (2013) ve “Residents of New York” (2014) adlı seri çalışmalarında, Birleşik Devletler’de New York eyaleti özelinde evsizlik sorununa odaklanmış, sorunsalı kendi sanat pratiğinin içinde kavramsal bir yaklaşımla ele almıştır. Beden, toplumsal yapıyı oluşturan en küçük birimdir. Onun varlık-yokluk ikilemi arasındaki durumunun sosyal ve psikolojik bağlamdaki etkilerine sanatçının projesinde yer alan katılımcıların diyalogları üzerinden yer verilecektir. Evsiz / evsizlik tanımı ve sınıflandırılması çerçevesinde bedenin kodlanması ve konumlandırılmasından söz edilecektir. Sorunun yaratıcı bir biçimde sanat eserine dönüştürülme süreci değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Andres Serrano, evsiz, evsizlik, beden, Nomads, Sign of the Times, Residents of New York