Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 57  2021/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gülşen ASLAN ELKIRAN

NO Makale Adı
1614726358 DİB YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN 000598 ENVANTER NUMARALI KUR’AN-I KERİM’İN TEZHİP SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazma eserler, kültür mirasının en önemlileri arasındadır. Türkiye’de çeşitli kütüphanelerde, müzelerde yazma eserler muhafaza edilmektedir. Araştırma, Diyanet İşleri Başkanlığı Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan 000598 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’in tezhip sanatı açısından değerlendirilmesini amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen görsellere kütüphanede yapılan araştırma sonucunda ulaşılmıştır. Çalışma betimsel araştırma yöntemine göre yapılmıştır. Yazmada kullanılan hat çeşidi Hüsnü Hat çeşitlerinden Reyhani hattıdır. Renk ve motif özellikleri incelendiğinde Selçuklu dönem özelliklerini yansıttığı tespit edilmiştir. Tezhipli sayfalarda kullanılan renklerin genelde canlılığını koruduğu, yazma eserde çok az da olsa yıpranma olduğu görülmüş olup genel durumu iyidir.

Anahtar Kelimeler: Kur'an-ı Kerim, tezhip, yazma eser