Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 59  2021/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Merter MERT

NO Makale Adı
1614317044 DURAĞAN DURUM BÜYÜME ORANININ İÇSELLİĞİ

Bu çalışmanın amacı, durağan durum büyüme oranını, diğer bir deyişle doğal büyüme oranını tahmin etmek ve durağan durum büyüme hızının talep koşullarına bağlı olması anlamında içsel olup olmadığını saptamaktır. Bu amaçlara ulaşmak için Türkiye’nin 1969-2006 dönemini kapsayan verilerine dayalı olarak ve basit en küçük kareler yöntemi kullanılarak ekonometrik bir analiz yapılmıştır. Bu çalışmada konuya ilişkin önceki çalışmalardan farklı bir şekilde sermaye-çıktı oranının sabit kaldığı koşullarda tahmin yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de 1969-2006 döneminde durağan durum veya doğal büyüme oranı % 5,71'dir. Ayrıca, canlanma dönemlerinde doğal büyüme oranı % 9,51 olmuştur. Bu sonuç, Türkiye'deki durağan durum veya doğal büyüme hızının talep koşullarına bağlı olması anlamında içsel olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, mevcut çalışma Thirlwall'un (1969) teorisine farklı bir açıdan kanıt sağlamıştır.

Anahtar kelimeler: Doğal büyüme oranı, içsellik, durağan durum, sermaye-hasıla oranı, Türkiye iktisat tarihi