Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 9, Sayı 56  2021/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ayşegül TÜRK, Merve GÜLSEREN

NO Makale Adı
1613492700 MATRIX FİLMİ VE SİMGELEŞMİŞ KOSTÜMLER

Dönemin teknik ve teknolojik gelişmelerinden oldukça etkilenen bilim kurgu sineması türü distopik evrenler yaratma konusunda ufuk açıcıdır. Geleceğin ön izlemesi gibi olan bu filmler gösterildiği zamanlarda izleyicileri her zaman şaşırtmış ve etkilemiştir. Bilim kurgu türünde üretilen filmlerde kostüm ve aksesuarlar film kadar diğer sektörleri de etkilemiştir. Bu sektörlerin başında moda, müzik, tekstil, giyim, mekan tasarımı gelmektedir. Bununla birlikte, ayakkabı, çanta, saç tasarımı gibi unsurlarla ilişkide olunan tüm sektörler film kaynaklı yeni bir tarz oluştururlar. Karakterle özdeşleşen kostümler izleyeni de etkisi altına alarak ticari sektörü de yönlendirir. Bu makalede, yönetmenliğini Wachowski Kardeşlerin yaptığı Matrix filmi ve filmin kostümleri, simgesel anlamları, karakterlerin üzerindeki etkileri açısından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: bilim kurgu sinema, Matrix, kostüm